Usluge - REVIZMENT d.o.o

Go to content

Main menu:

Usluge

-Revizija financijskih izvještaja poduzetnika;
- Računovodstvene usluge;
-Due diligence (dubinsko snimanje poduzeća);
- Spajanje i podjela poduzeća;
- Revizija osnivanja poduzeća i dokapitalizacija;
- Investicijski programi (elaborati) i poslovni planovi;
- Financijske analize, porezno i poslovno savjetovanje;
- Izrada i revizija konsolidiranih financijskih izvještaja
-Skraćeni uvid u poslovanje društva;
- Kontroling;
- Optimalizacija bilančne strukture i racionalizacija troškova;
- Procjena vrijednosti, restrukturiranje i konsolidacija poduzeća.Tijekom svog dosadašnjeg poslovanja tvrtka je izvršila više stotina revizija financijskih izvještaja malih i srednjih hrvatskih poduzeća, mnoštvo revizija osnivanja poduzeća, pripajanja i razdvajanja poduzeća, investicijskih programa, due diligenca, financijskih analiza i naravno, kontinuiranog uslužnog vođenja poslovnih knjiga domaćih poduzetnika. 
Zaposlenici tvrtke se permanentno stručno i informatički obrazuju, a posebice u praćenju HRVATSKIH STANDARDA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAVANJA (HSFI) i MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA (MRS) i njihove primjene prema hrvatskom zakonodavstvu.

Prilikom revizije financijskih izvještaja poduzetnika primjenjujemo Međunarodne revizijske standarde financijskog izvještavanja (MRevS).

Tvrtka ima reference i u reviziji financijskih izvještaja inozemnih subjekata.

Naše revizorske izvještaje, pored hrvatskog, sastavljamo na engleskom i njemačkom jeziku, radi potrebe naših stalnih inozemnih klijenata koji posjeduju tvrtke u Hrvatskoj.

U svim poslovima tvrtke strogo se pridržavamo etičkog kodeksa struke, što naravno razumijeva i čuvanje poslovne tajne naših klijenata.


 
Back to content | Back to main menu